Za vsa vprašanja povezana z mediji se prosim obrnite na:tomaz.lucovnik@ocr-se.si

Organizatorji novinarjem in urednikom z veseljem nudimo informacije o tekmovanju in povezanih aktivnostih, sodelujemo pri vzpostavljanju pogovorov s predstavniki ali športniki Spartan tekmovanja, pri zagotavljanju tiskovnega gradiva in dostopa do tekmovanja, pri preverjanju dejstev in pri raziskovanju drugih priložnosti medijskega pojavljanja.