Spartan je način življenja

Spartan zgodba se je začela v gorovjih Vermonta, kjer je Joe DeSena, odličen tekmovalec na različnih pustolovskih tekmovanjih, postavil temelje Spartan tekmovanj in blagovne znamke.

Vztrajnost. Vzdržljivost. Nepopustljivost. Špartanci niso mehki. Špartanci premagujejo ovire. In da, Špartanci delajo burpije.

Spartan je šport, skupnost, filozofija, sistem treningov in zdravega prehranjevanja – z dnevnimi obveščanji, serijami knjig, aktivnostmi za najmlajše, oblačili in obutvijo primerno za trening in prosti čas, z močnimi in prepoznavnimi medijskimi kanali … ter seveda, Spartan je svetovno najbolj prepoznano in najboljše tekmovanje v teku čez ovire.

Spartan tekmovanje je inovativen format športne prireditve, razširjene po celem svetu. Z več kot 200 tekmovanji letno in tremi ključnimi formati, ki se nadgrajujejo v razdaljah in številu ovir, Spartan ponuja osebni in tekmovalni izziv množici udeležencev z različnimi sposobnostmi in željami. Trase so posejane z množico ovir, ki jih tekmovalci najdejo samo na Spartan tekmi: blatne jame, bodeča žica, različne prepreke, plezanje po vrvi itd.. Preizkusi se na vseh treh razdaljah in postani del Trifecta plemena.

Spartan je najboljši tek z ovirami na svetu. Pika.